Kapitoly s anotací

Kapitola první
.......pohádka v próze psaná, archaismy pěchovaná, proložená slovem vázaným...či v posled próza, první rým.../...veselo na zámku, veselo v podzámčí...i přihlášení k účinkování možné... 

Kapitola druhá
...probuzení...chaloupky roubené navštívení...milé přivítání štědře obdařenou hospodyní i hospodářem...s dubovým futrem potkání...i milé posezení u jídla v kruhu rodinném...

Kapitola třetí
... o přirozeném a radostném uvolnění...též i starce vyprávění děsivé...

Kapitola čtvrtá
...vyprávění, jak příšer lidí zmocňuje se...i starce mocné dojetí...

Kapitola pátá
...o bubácích, krásném ránku, jarém pochodování...o děsivém setkání s vobližníkem...též i plno otázek proložených buchtami...

Kapitola šestá
...o lesem putování, milém přivítání...hudbě bez nástrojův stkvělé...i rozkoši veskrze umělecké...

Kapitola sedmá
...o knihách, které nesmí...tanci, dívčině na klíně i návrzích matoucích...strašném mém hříchu...próze i básnění, též i konci nadějí...

Kapitola osmá
...o lichých představách jedné dívčice, chvalně známém moku, žblunkavém zdění a příchodu hlavy loupežení...

Kapitola devátá
...o zvláštním probuzení, vzpomínek oživení, promýšlení smyslu zažitého, něco na zub i lok, též odpočinek tu přijde vhod...

Kapitola desátá
...ctihodného starce varování...zázračného amuletu darování...též i o opičím lese vyprávění...

Kapitola jedenáctá
.............v opičím ráji...

kapitola dvanáctá
........kapitolka poněkud pikantní...

Kapitola třináctá
........zázračné vyváznutí z tenat opičích...

Kapitola čtrnáctá
....po spánku dlouhém libé probuzení...dvojitého překvapení dočkání... i zpráva o východisku, které nejen pro mne vhodné by se zdálo...

Kapitola patnáctá
.....víle - Fioně I. Bublince věnovaná...

Kapitola šestnáctá
...............vílou uzdraven...

Kapitola sedmnáctá
.....ještě o Bublince ve mně...bláznivém radování...též v náruč milé ženy směřování...

Kapitola osmnáctá
.....přivítání vřelé...prosté, však vydatné pohoštění ...též i vyprávění o milci jejím - tajemnému uchvácení...

Kapitola devatenáctá
.....vyslechnut příběh a rozhodnutí jasné...k lesu putování...též s Bublinkou rozmlouvání...

Kapitola dvacátá
..........v podzemní říš vnořen...

Kapitola dvacátá první
…o dívce oděné ve vlasy jen, však cudné…neoděn i já…též o slovech, k mému probuzení vedoucích…

Kapitola dvacátá druhá
…kde dívka se rozplývá k milému…za svobození poděkování její…i mé s úvahou osamění…

Kapitola dvacátá třetí
…v lopuchový šat přioděn…zamyšlení se nad loupežením… i slůvek pár o Bublince ochránkyni…

Kapitola dvacátá čtvrtá
…o přivítání mnohým políbením i slůvky naděje…nepokrytém zalíbení, však pouze platonickém…též oděním i krmí opatřen…

Kapitola dvacátá pátá
…do pozdního večera vyprávění…z koupele veskrze blahé a očistné potěšení…bytostně čisté (s Bublinkou v nás) prostoupení…

kapitola dvacátá šestá
...se sestřičkou v duze rozloučení...povozným obchodníkem Kosmou setkání...vyprávění též o vobližníku a jeho svobození pánem z Atě...

Kapitola dvacátá sedmá
...několik slov o vlastenci, jenž kůži svou nastavil děsu...též o bájivém Kosmovi...uhostění v pohostinci...i vnad šenkéřky Týnky rozvinutí...

Kapitola dvacátá osmá
…Týnčino, nikdáž viděné poblouznění…mé rozpaky…a Kosma, coby mluvčí pána z Atě…

Kapitola dvacátá devátá
......zde Týnka, opouštěje klín můj v účastném pláči, objasňuje hostím taje, kteréž k nepřítomnému Aťanovi se víží…též i vědma, Meduše zvaná, na pořadu děje jest...

Kapitola třicátá
.....ve které vědma sděluje lidem vobližníkem tuze sužovaným, kterak vyzráti lze na tvora toho děsivého...taktéž jim nastiňuje utrpení i odměnu, jíž muži, svoboditeli, se v míře hojné dostane...

Kapitola třicátá první
........…kde Týnka resty u hostů dohání...nápadem, hrdinu pozdvihujícím, všichni žijí...pán poštovní kauzu vobližnou stvrzuje a na scénu výlu Psychopatku přivádí...

Kapitola třicátá druhá
.....představena jest výla Psychopatka...smích její, rubové následky jeho, i líc, veskrze nakažlivého smíchu...

Kapitola třicátá třetí
...........královská dcera Lota postižena virem výlím...lidu zámeckého nakažení...i vypravěčem naděje ku svobození dána...