Kouzlo zelených očí

V knize si můžete prohlédnout 23 ilustrací, též přečíst 95 básní, říkanek i úvah o lásce, všechny s větší, či menší mírou sentimentu, duchovna a občasnou odlehčující legrací podané.

Kouzlo zelených očí - obsah v PDF

Básně III

35 

Básně II

30 

Obsah knihy

Názvy - 95

Básně I

30