Návod č. 1

Videonávod č. 1

Průvodní text:

Hned na začátku si necháme svá díla prohlédnout korektorem, aby v nich nebyly gramatické chyby. Pak se teprve můžeme pustit do kopírování textů (či ilustrací) z našeho archivu na stránky dokumentu.
Ten si nastavíme podle základních parametrů, tj. na formát stránky A5, protože v takové velikosti se knihy většinou vydávají.

Korekturní práce zajišťuje pro své autory, i nakladatelství Nová Forma - Korekturní práce


Minimální vzdálenost textu od okrajů je vyžadována 2cm (cca 5mm je nutno odpočítat na ořez knihy).
Je ale na každém autorovi/ce, jestli si nastaví vzdálenost větší. V návodu jsem použil tu, kterou odsazuji text ve své sbírce básní – 2.5 cm.
Pokud je totiž báseň krátká, není tolik opticky přilepená na horní okraj stránky, zvláště je li pod ní více volného místa.
Číslování stránky jsem zvolil takové, jaké používám já (pravý dolní okraj), ale nastavit si je můžete podle svého.
Pro básně volím typ písma Book Antiqua, ale je opět na každém, jaký mu bude vyhovovat.
Při nastavování velikosti písma bychom měli myslet na to, aby se text pohodlně četl i lidem, kteří mají slabší zrak. Já volím pro nadpis č. 12, pro text č. 11 a pro anotaci, nebo datování č. 10.

Pokud báseň přenesená z archivu přesahuje svou délkou na další stránku a tam i končí, je dobré její text na další stránce odsadit řádku od horního okraje. Pohledově to vypadá líp, než když by byla bez odsazení na horní okraj „nalepená.“
Na lichých stránkách odsazujeme 2cm (+-mm dle potřeby) od levého okraje proto, aby se nám při volném otevření knihy básně pěkně četly a nebyly zbytečně natlačené ke hřbetu knihy. Pokud máme u básně tak dlouhou větu, že by se nežádoucně lámala na další řádek, můžeme u odsazení nějaký ten milimetr ubrat. Prózu takto neodsazujeme.
Pokud budeme chtít do knihy přidávat i obrázky, tak je nejlepší určit si předem, na kterých místech je chceme mít a pak střídavě kopírujeme básně, obrázek, básně, obrázek…
Dají se do Wordu vkládat i dodatečně, ale je třeba počítat s tím, že se umístění uložených básní „rozhasí“ a musíme je všechny dorovnávat a nakonec důkladně překontrolovat.

Jako příklad jsem použil obrázek černobílý, ten je brán tiskárnou jako normální text a stojí tak pár haléřů. Vkládat můžeme ale i obrázky barevné, ty jsou však podstatně dražší - taková A5 stránka je za 4 kč.
Obsah na konci knihy - předem si vypíšeme názvy básní do sloupce tak, jak půjdou za sebou (po vložení obrázků) a ke každému připíšeme číslo stránky – já třeba dám od názvu tři mezery, sedm teček a pak číslo stránky. Ale je na každém autorovi, jaký způsob si zvolí.

Hotový dokument můžeme nazvat např. Láska k tisku - básně

Založíme nový dokument s názvem např. Láska k tisku - patitul a přidáme tam jméno autora + název knihy tzv. patitul. Na další stránku pak vložíme logo nakladatele s rokem a pořadím vydání knihy. Stránky nečíslujeme – pro tisk v PDF se vkládají samostatně.


Příklad:
Tomáš Mařík
Láska Tomáše Maříka

Vydalo nakladatelství Nová Forma, 2010
Tiskem Nová Forma s. r. o.
1. vydání

Založíme další dokument s názvem např. Láska k tisku - tiráž – pro objasnění, co vlastně tiráž je, si dovolím příklad + citát z Wikipedie:

Láska Tomáše Maříka

Text © Tomáš Mařík
Obálka © Tomáš Mařík
email autora: tomascuba@seznam.cz (email autora tam být nemusí)
Vydalo nakladatelství Nová Forma, 2010
Tiskem Nová Forma s.r.o.
1. vydání

Tiráž je zpravidla umisťována na poslední stranu knihy. Nesprávně bývá také umisťována na začátku knihy místo impresa. Tiráž obsahuje informace povinné (na základě zákona o neperiodických publikacích) a nepovinné.
Dle knihy „Polygrafické názvosloví“ je tiráž: „Věcně uspořádané povinné údaje nakladatele, vydavatele a tiskárny, obvykle předepsané příslušnou právní normou, uvedené na konci knihy, v hlavičce nebo na poslední stránce novin (v časopisech bývá umístěna různě).“

Zákonem povinné údaje

 • Autor, titul, překladatel (jde-li o překlad)
 • Název nakladatelství a adresa
 • Jméno a adresa tiskárny
 • Rok vydání
 • Originální název díla a původního nakladatele (jde-li o překlad)


Nepovinné údaje

 • autor typografické úpravy
 • odpovědný redaktor, výtvarný redaktor, technický redaktor
 • editor
 • autoři předmluvy, doslovu apod.
 • počet stran
 • edice, svazek v edici
 • vydání
 • DPC – doporučená prodejní cena
 • výše nákladu
 • ISBN (musí být však povinně uváděno v impresu)


„Krajský úřad uloží vydavateli neperiodické publikace, která neobsahuje povinné údaje, pokutu do výše 50 000 Kč a pokutu do výše 25 000 Kč tomu, kdo takovou publikaci veřejně šíří.“
Zdroj: Wikipedie

Pokud si chce autor knihu nechat jen vytisknout, beze smlouvy s nakladatelem, není logo nakladatele na stránce za patitulem nutné a v tiráži také ne. Když ale autor svůj názor změní a bude chtít knihu na smlouvu, logo nakladatele nutné je a měl by ho doplnit.

V dokumentu Láska k tisku - patitul, nechávám před samotným patitulem dvě stránky čisté, protože po otevření knihy je tím pádem mezi deskami knihy a listem s patitulem - jeden čistý list. Tím oddělením obálky od obsahu se stává kniha úpravnější.

Tak je to nastaveno i v dokumentu Láska k tisku - tiráž, kde jsou ponechány dvě čisté stránky na konci.


autor: Tomáš Mařík